Venturion Participaties

Venturion Participaties is het onderdeel waarmee Venturion middels minderheidsbelangen investeert. In deze participaties draagt Venturion bij door middel van geld, maar ook middels haar jarenlange ervaring, netwerk en haar andere kerncompetenties.

 

In beginsel stelt Venturion Participaties de volgende voorwaarden:

  1. Er is lopende omzet, minimaal 250.000 EUR
  2. Geen branchevoorkeur. Echter geen detailhandel, bouw of industrie

Onderstaand vindt u de participaties waarin Venturion Partcipaties reeds deelneemt. Mocht u hier vragen over hebben neem dan contact met ons op. 

Venturion Participaties