Venturion kerncompetenties

Voor, tijdens en met name na de overname of meerderheidsparticipatie concentreert Venturion haar aandacht en expertise op vijf kerncompetenties. Het adequaat invullen en onderhouden van deze competenties is de basis voor professionalisering, de continuïteit en de groei op de lange termijn.

Leiderschap en management

Venturion selecteert bij aanvang de juiste mensen om de managementrollen in de organisatie te vullen. Maar daar stopt Venturion niet. Venturion begeleidt en ondersteunt het management voortdurend met advies, overleg en bijsturing. Daarnaast begeleidt Venturion Groep het management in persoonlijke, professionele ontwikkeling met management- en leiderschapsontwikkelingsprogramma's.

Human resourcing

Met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt wordt het effectief invullen van functies binnen de ondernemingen steeds belangrijker en actueler. Daarbij doen we pas in laatste instantie een beroep op bemiddeling door derden. Steeds vaker zoeken en vinden we direct contact met potentiële medewerkers.

Geïnteresseerd in een functie bij een van de ondernemingen binnen de Venturion? Neem contact op met Gert Ambachtsheer.

Ondernemerschap

Ondernemerschap zien we niet alleen als activiteit maar ook als een elementaire kernwaarde, in onszelf én in de organisaties en bedrijven in ons beheer. Voortdurend verkennen we nieuwe wegen om de onderneming te helpen innoveren, te groeien of te diversifiëren.

Financieel management

Venturion besteedt na de overname en de daarop volgende jaren veel aandacht aan het financieel management, met name aan de professionalisering van de rapportage. Zo (her)formuleren we de juiste KPI’s en implementeren we de dashboards noodzakelijk voor monitoring en bijsturing.

Strategie en positionering

Na een overname of participatie - en na het invullen van de belangrijkste managementposities - werken we volgens het 100-dagenplan. Samen met de sleutelpersonen in de organisatie zetten we in drie maanden de lijnen voor de komende vijf jaar uit. We formuleren onder meer doelstellingen op het gebied van de ondernemingsstrategie, de (gewenste) positionering en de concurrentiepositie.