MediFirst

MediFirst adviseert de Immigratie en Naturalisatiedienst en het COA over de medische situatie van asielzoekers.

MediFirst is een organisatie voor onafhankelijke medische advisering over asielzoekers. MediFirst werkt o.a. in opdracht van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). 

De drie onderdelen waarop MediFirst adviseert zijn:

  1. Medisch Advies Horen en Beslissen / Klantdirectie asiel IND
  2. Sociaal Medisch Advies / COA
  3. Medisch advies / Bureau Medische Advisering IND

Zie voor meer informatie www.medi-first.nl.