Health and Care

Venturion Groep heeft jarenlange ervaring in de professionalisering van organisaties en bedrijven in de zorgsector. De toenemende vergrijzing, een terugtredende overheid én de daarmee gepaard gaan de problematiek vragen om innovatieve oplossingen. De volgende ondernemingen in de zorg vallen onder de Venturion Groep

  • AtHomeFirst levert thuiszorg en huishoudelijke hulp voor ouderen en hulpbehoevenden in diverse gemeenten.

  • Opleiding, training en detachering van  WMO consulenten, bijstandsconsulenten en consulenten op het gebied van schuldhulpverlening.  binnen het sociaal domein.

  • Advies en ondersteuning aan de Immigratie en Naturalisatiedienst en het COA  met betrekking tot de medische situatie van asielzoekers.

  • Bemiddeling voor logopedisten, doktersassistenten, POH en medewerkers binnen de sector Zorg, Werk en Inkomen.

  • Selectie en bemiddeling van onder meer verpleegkundigen, artsen en psychiaters voor (para)medisch specialisten.

  • Treve Advies adviseert gemeenten op het gebied van zorg, wonen en welzijn, zowel door het geven van medisch advies, beleidsondersteuning als door deskundigheidsbevordering.

  • TriviumPlus adviseert gemeenten op het gebied van zorg, wonen en welzijn, zowel door het geven van medisch advies, beleidsondersteuning als door deskundigheidsbevordering.

  • Meditel is sinds 1987 gespecialiseerd in zowel preventief- als gericht medisch onderzoek voor verzekeraars, verzekeringstussenpersonen, bedrijven, overheden en particulieren. Jaarlijks worden meer dan veertigduizend medische onderzoeken verricht en Meditel is daarmee marktleider op het gebied van medische keuringen, risico- en claimbeoordelingen.

  • De MO-zaak helpt gemeenten, wijkteams en zorgaanbieders hun strategie en beleid succesvol te implementeren.