Venturion bedrijven

Momenteel is Venturion Groep hoofdzakelijk actief in de branches zorg, uitzenden/detacheren en transport. Het zwaartepunt in deze sectoren is historisch gegroeid en geen kwestie van voorkeur of specialisatie. Venturion Groep zoekt dan ook voortdurend naar nieuwe markten om te verkennen en staat open voor kansen om te groeien.

Venturion Groep

Venturion Bedrijven

 • Meditel

  Meditel is sinds 1987 gespecialiseerd in zowel preventief- als gericht medisch onderzoek voor verzekeraars, verzekeringstussenpersonen, bedrijven, overheden en particulieren.

 • Studentalent

  Bemiddeling van en voor hoger opgeleiden naar bijbanen, tijdelijke projecten en startersbanen.

 • TriviumPlus

  Advies en indicatiestelling binnen het gebied van de Wmo, aan en in samenwerking met thuiszorgorganisaties, (huis)artsen, fysiotherapeuten of revalidatiecentra.

 • Treve

  Advies op het terrein van zorg, wonen en welzijn, o.a. in het kader van de WMO (oud en nieuw), de Participatiewet, Jeugdwet, Bijzondere bijstand, gehandicaptenparkeervoorzieningen, leerlingenvervoer en urgentie huisvesting.

 • MediFirst

  Advies en ondersteuning aan de Immigratie en Naturalisatiedienst en het COA met betrekking tot de medische situatie van asielzoekers.